Youthworker

Youthworker je online priestor pre všetkých, ktorí pracujú s mladými ľuďmi – priestor pre zdieľanie skúseností, inšpirácie, sieťovanie a vzdelávanie.

Rozvoj

Sme na ceste, neustále hľadáme spôsob a cestu. Neexistuje univerzálna príručka na všetko. Učíme sa postupne, zo svojich skúseností, nechávame sa inšpirovať. Meníme sa. Dozrievame a znovu hľadáme.

O nás

Youthworker.sk je platforma založená v roku 2018 organizáciou YMCA na Slovensku ako otvorený priestor – priestor pre ďalší krok v osobnom a profesionálnom raste tých, ktorí pracujú s mladými ľuďmi.

Naším cieľom je poskytovať priestor ľuďom objavovať vzdelávanie z kvalitných zdrojov, vzájomné učenie sa, zdieľať dobrú prax a nachádzať odborníkov pre špecifické oblasti.