O nás

Youthworker.sk je platforma založená v roku 2018 organizáciou YMCA na Slovensku ako otvorený priestor – priestor pre ďalší krok v osobnom a profesionálnom raste tých, ktorí pracujú s mladými ľuďmi.

Naším cieľom je poskytovať priestor ľuďom objavovať vzdelávanie z kvalitných zdrojov, vzájomné učenie sa, zdieľať dobrú prax a nachádzať odborníkov pre špecifické oblasti.