Podporovatelia

Strážcovia majáku

Aktuálny zoznam bude doplnení po úspešnom absolvovaní kurzu koncom roka 2019

Odborní podporovatelia

Mgr. Diana Hrivnáková

Vzdelanie: sociálna pracovníčka, akreditovaná supervízorka, vychovávateľka, učiteľka
Pracovné skúsenosti: 
sociálna pracovníčka – Armáda spásy Praha
komunitná pracovníčka – Nízkoprahové centrum YMCA Jordán, Jelšava
Pôsobenie: Miestne združenie YMCA Revúca
Cieľová skupina: práca s deťmi a mladými ľuďmi, práca s dobrovolníkmi