Strážca majáku – odporúčané štúdium

Úlehla, Ivan: Umění pomáhat, 2. vyd. SLON, Praha, 2004, ISBN 80-85850-69-9

Kopřiva, Karel: Lidský vztah jako součást profese: Psychoterapeutické kapitoly pro sociální, predagogické a zdravotnické profese, 3. vyd. Praha, Portál, 1999 ISBN 80-7178-318-8